Wyłożenia trudnościeralne rurociągów

Wyłożenia trudnościeralne rurociągów

Transport pneumatyczny czy hydrauliczny mediów takich jak popioły, żużel, pył węglowy czy paliwa alternatywne (biomasa) wymaga przygotowanie niektórych elementów rurociągów takich jak rozdzielacze, łuki czy dyfuzory w szczególny sposób. Są to miejsca instalacji najbardziej narażone na wycieranie. Najlepszym rozwiązaniem oferowanym na rynku są elementy wyłożone ceramiką. Zastosowanie naszego rozwiązania zapewnia kilkukrotnie dłuższe okresy międzyremontowe.

Nasze materiały ceramiczne stosowane na wyłożenia trudnościeralne składają się z min. 92% czystego tlenku glinu, prasowane są przy ciśnieniu sięgającym nawet 200 MPa i są spiekane w temperaturze 1600ºC. Nasze wyłożenia są montowane na własnego pomysłu spoiwie, które ma świetne własności adhezyjne do ceramiki i metalu, a ponadto jest również trudnościeralne.

Trudnościeralne wyłożenia wykonujemy dla:

  • elektrowni
  • cementowni
  • papierni

Zobacz pozostałe produkty